Bättre med öppet nätverk

Att ha ett personligt nätverk är viktigt för att lyckas i sitt karriärsliv. Men ett bra nätverk är bättre än ett stort. Och för att ett nätverk ska vara bra får det gärna innehålla personer med olika bakgrund och branscherfarenheter.

6416759-succesful-network

Tidigare har vi skrivit om att det är viktigt att ha ett stort personligt nätverk om man vill lyckas på arbetsmarknaden och att unga ser det personliga nätverket som det absolut viktigaste när de söker jobb. Detta kan man läsa mer om här. Men faktum är att storleken på nätverket kanske inte har lika stor betydelse som hur bra nätverket är.

Bättre med öppet nätverk

I Svenska Dagbladet kan man läsa att ett personligt nätverk har större inflytande på karriären än vad intelligens och talang har. Man kan också läsa att rätt nätverk är oerhört viktigt. Att ha ett stort nätverk av personer inom samma företag eller som liknar en själv är mycket sämre än att ha ett mindre nätverk med personer med olika bakgrund och från olika branscher. Ett sådant nätverk, där man själv fungerar lite som en länk mellan olika nätverkskluster, kallas för ett öppet nätverk. Det är alltså personer med öppna nätverk som är de allra mest framgångsrika personerna. Vad detta beror på tror experter är att personer inom stängda nätverk ofta får höra samma idéer och kan bekräfta sina egna. I ett öppet nätverk blir man istället ifrågasatt och får samtidigt förslag på olika idéer och tankar.

Finns några nackdelar

Självklart har även mer stängda nätverk en del fördelar och det är bland annat att man ofta är säker i sin roll där och har byggt upp tillit och förtroende för nätverket. I ett öppet nätverk stöter man oftare på konflikter och blir ifrågasatt.