Smart och tryggt med elektroniska passersystem

Som företagare är det många aspekter att tänka på när det gäller säkerheten. Dels hur du skyddar personal på arbetsplatsen, dels verksamheten som sådan. Därför är det viktigt att ägna tid och resurser till att strategiskt se till säkerhetsaspekter på företaget.

Moderna elektroniska passersystem är ett smart sätt för att undvika nyckelhantering. IT och data skyddar du med olika program och digitala skyddsanordningar. Här får du mer tips på hur du säkrar arbetsplatsen.

Slipp nyckelhantering med elektroniska passersystem

En enkel åtgärd för att öka säkerheten på företaget är att använda ett smidigt passersystem istället för nycklar. Fördelarna med elektroniska passersystem likt de du kan läsa om här https://www.sectragon.com/tjansten/elektroniska-passersystem/ är många. Du undviker risken med att ha flera nycklar på vift utanför företagets lokaler och dessutom får du en bättre koll på vilka människor som går in och ut. Istället för att riskera borttappade nycklar eller att fel personer får tillgång till lokalerna är det smarta passerkort och nyckelbrickor som används.

Skulle någon sluta på arbetsplatsen kan du snabbt inaktivera koderna den personen haft för att ta sig in och ut ur byggnaderna. Sectragon är en modern leverantör av smarta passersystem som är enkla att använda inom många branscher. Det är dessutom användarvänliga system som vem som helst förstår sig på. En annan fördel med elektroniska passersystem är att du kan bygga ut det med ännu fler säkerhetsaspekter:

Ett modernt passersystem är alltså optimalt på många sätt och definitivt en säkerhetslösning som är här för att stanna.

Nätfiske och digital kapning

Som företag är du alltid utsatt för diverse risker och utöver den fysiska risken med att obehöriga får tillgång till lokalerna finns också digitala faror. Du kan helt enkelt råka ut för bedragare eller andra hot via dina IT-system.

Ett exempel är nätfiske som innebär att bedragare lurar sig till koder eller liknande via diverse bluffar. Digitala kapning är ett annat hot du som företag bör förebygga genom olika åtgärder. På Skatteverkets hemsida kan du bland annat läsa mer om hur du skyddar dig mot det här.

Avslutningsvis kan utbildning också nämnas som ett tips för hur du kan optimera säkerhetstänket på företaget. När ny personal tillkommer är det bra att göra dem införstådda i hur viktig säkerheten är för den enskilda personen, men också hela verksamheten.