Här är bristen på kompetent personal störst

Antalet nyexaminerade ökar, samtidigt som många branscher skriker efter kompetent personal. Konkurrensen på arbetsmarknaden är hård, men genom att ta hjälp för att sikta in dig på rätt bransch har du stor chans för att få jobb inom en sektor som beräknas växa på flera års sikt.

Många branscher är i stort behov av personal och enligt Upsala Nya Tidning kan rätt yrkesprogram på gymnasienivå i många fall säkerställa en anställning redan innan examen. Hotell- och turismnäringen utvecklas ständigt vilket ställer krav på att ungdomar väljer yrkesprogram med den inriktningen. Satsar du däremot på en eftergymnasial utbildning är det andra branscher som gäller.

IT sektorn avgörande för svensk ekonomi

Sverige är ett av de länder i världen som är bäst på, och satsar mest på IT. Statistik från SCB visar att utbildningar inom elektronik, datateknik och automation tillhör en av de utbildningsgrupper där flest arbetsgivare bedömt att de kommer anställa fler än tidigare under kommande treårsperiod. Bristen inom området är stor och bedöms att bli större. Tyvärr minskar antalet anställda kvinnor inom branschen och enligt en artikel i Dagens Nyheter är cirka en femtedel av landets programmerare och systemtekniker kvinnor. Detta innebär inte bara problem för jämställdheten i landet, utan även för bristen på yrkesroller inom området där Sverige som land behöver kvinnor i rollerna för att stärka och bygga upp konkurrenskraft internationellt.

Bemanningsföretag underlättar rekrytering

Brist på kompetent personal trots många nyexaminerade kan bero på ovana för arbetsmarknadens tempo och konkurrens gör att många inte vågar söka vissa jobb. Det kan även bero på att många företag inte längre annonserar på sina egna webbsidor och vilket gör det svårt att leta efter jobb. Genom att vända sig till ett bemanningsföretag underlättas rekryteringsprocessen både för arbetssökande och företag. Det smartaste är att välja bemanningsföretag utifrån regionplanering och specialitet. Bemanningsföretaget andara.se är specialiserade på bland annat IT och där kan du annonsera om tjänster, söka jobb och få tips kring karriärstänk. Där finns viktig och uppdaterad information om arbetsmarknadens utsikter och det är lätt att ställa frågor om man undrar något. Generellt leder dessutom de flesta anställningar via bemanningsföretag i slutändan till anställning internt hos företaget i fråga, vilket säkerställer en mer långsiktig tjänstgöring.