En viktig faktor

Vad är det viktigaste modeordet inom näringslivet är just nu CSR, en förkortning för Corporate Social Responsability och kan på svenska närmast beskrivas som socialt ansvar och detta är en affärsmodell som helt enkelt är framtiden. Många företag är medvetna om detta men lever ännu inte upp till insikten. Inte bara är det bra generellt, det skapar också god marknadsföring.

jobb-och-utbildningNär man har startat upp sitt egna företag kan det vara bra att jobba med marknadsföringen extra mycket för att få det att synas i rätt kanaler och för rätt målgrupper. Detta kan vara genom att jobba väldigt starkt med CSR, eller socialt ansvar som det heter på svenska, men även att visa för utomstående att man har certifierat allt från ledningssystem till att man kvalitetssäkrar sina produkter och tjänster. Detta kan man göra med bland annat Intertek, som ger en oberoende ISO-certifiering av organisationens ledningssystem, något som både ger trovärdighet och anseende till företaget – ett utmärkt sätt att marknadsföra sig själv på alltså.

Unga ställer högre krav på affärsetik

I en artikel i Svenska Dagbladet kan vi läsa om hur unga bland annat ställer allt högre krav på att företagandet faktiskt går till på ett schysst sätt, något som visar på att detta med hållbarhet blir allt viktigare att lägga fokus på när man är entreprenör.

Unga svenska konsumenter värderar starkt varumärken som lever upp till etik och ansvarsfrågor. Men trots att bolag åtar sig stora hållbarhetsprojekt fortsätter nya skandaler att uppdagas i näringslivet – Svenska Dagbladet

 

Även i Veckans Affärer kan en läsa att framtiden tillhör de företag som faktiskt tar ansvar, det attraherar både samarbetspartners och nya talanger.