Knepigt att starta eget

Den som vill komma in på arbetsmarknaden kan faktiskt göra det genom att starta ett eget företag. Många vill starta företag för att de är nyfikna på hur det är att driva ett men det är inte helt lätt.

14666514-man-hand-writing-start-my-own-business-with-black-marker-on-visual-screen

De personer som väljer att starta ett företag väljer inte att göra det för att de vill tjäna pengar. De är snarare nyfikna på hur det är att driva sitt egna företag, skriver ltz.se. Man har skickat ut en enkät till småföretagare runt om i landet och inte ens 10 procent svarar att ekonomin var en viktig orsak till starten av företaget. En femtedel av företagarna uppger i enkäten att de ville ta chansen att jobba med något som de tycker är roligt och är intresserade av. Den bransch där ekonomin verkar vara största orsaken till att starta företag är fastigheter och inom skola och utbildning har man allra minst intresse av att tjäna pengar.

Svårt med ekonomin

Oavsett vilken anledning man har till att starta ett eget företag gäller det att vara beredd på hur mycket arbete man faktiskt måste lägga ner. Att starta ett företag från scratch är nämligen inte helt lätt. Exempelvis är det mycket ekonomi att hålla reda på och för en person som aldrig arbetat med bokföring förut kan det bli lite knepigt. I Svenska Dagbladet kan man läsa att bokföring verkligen är svårt för nybörjare och det är få människor som kan sköta det på ett korrekt sätt utan att ha någon form av utbildning inom ekonomi. Turligt nog kan man få hjälp med sin ekonomi av ett företag som exempelvis www.modernekonomi.se.

Inför företagsstarten

Har man ekonomin på plats och någon som kan hjälpa en med redovisning och bokföring har man kommit en god bit på vägen mot en företagsstart. Men självklart finns det andra bitar som också måste falla på plats. Exempelvis måste man självklart ha en bra affärsidé som man tror på och som man tror andra kommer att gilla. Några andra saker som måste vara på plats i företagsstarten är:

  • Det är inte gratis att starta ett företag.
  • Målgrupp. Man måste ha definierat sin målgrupp för att veta vilka man ska rikta sig till.
  • Försäkring. Både företaget och man själv som företagare måste ha försäkringsskydd. Läs mer.