Öppna kontorlandskap

Fler och fler företag väljer att placera sin personal i kontorslandskap istället för enskilda kontor. Men är detta verkligen en bra lösning?

När företagen meddelar personalen att man ska ta bort mindre kontor och införa kontorslandskap istället så brukar det bli protester. I stället är det många hellre vill ha gemensamma ytor att umgås vid, för i undersökningar som har gjorts där man frågat anställda vilken miljö som de tror är bäst för produktiviteten, trivseln och hälsan så svarar nästan 50 procent att det bästa är att ha egna kontor. På andra plats kommer delat kontor eller små kontorslandskap medan väldigt få tycker att stora kontorslandskap är bäst.

Ett bra kontorslandskap

Försök dämpa ljudnivån. Använd bra ljudabsorbenter och lägg mattor i gångarna. Det är viktigt med bra ventilation, temperatur och belysning för de anställda. Företaget bör ge tillgång till tysta rum och mötesrum samt tänka på hur man inreder. Försök få in naturen i form av växter. Det är även viktigt att välja rätt färger. Det sägs att vi människor presterar bäst i röda, blå eller gröna rum, blått och grönt har en lugnande effekt och rött ökar prestationen.

Fördelar

Företagens största fördelar med öppna kontorslandskap är att det är billigare. Enligt undersökningar som har gjort så går det att få ner kostnaderna med upp till 50 procent med kontorslandskap. Kontorslandskap kan vara en bra lösning på företagen där de anställda behöver kommunicera mycket med varandra. Medarbetare i öppna miljöer integrerar oftare med varandra däremot så minskar utbytet när det gäller känslig information.

Nackdelar

Sjukdagana per år ökar. Man har sett att anställda med eget kontor har i genomsnitt 5 sjukdagar medan anställda i större kontorslandskap har upp till 8 dagar. Hjärnan är dåligt anpassad för öppna kontorslandskap, den är gjord för att upptäcka faror så en störande rörelse eller ett ljud väcker alltid uppmärksamhet. Varje gång man vrider bort huvudet för att titta så skiftar fokuset från arbetsuppgiften till det som stör istället. Störande ljus kan sänka ens prestation med 66 procent och efter varje gång som man blir avbruten i det man häll på med kan det ta upp till nästan en halvtimme att få tillbaka sitt fokus.