Därför spelar ljudnivån stor roll för arbetsmiljön

Det finns forskning som visar att ljudmiljön påverkar både produktiviteten och måendet. När ett kontor ska inredas är det därför viktigt att se till att ha en balanserad ljudnivå. Arbetsplatsen bör även utrustas med ergonomiska möbler och bra belysning för att kunna skapa en optimal arbetsmiljö.

Det är inte bara möbler och inredning som spelar roll för att arbetsmiljön på ett kontor ska vara bra och trivsam. Hur ljudet färdas i lokalen spelar en stor roll. En för hög ljudvolym stör medarbetarna på kontoret och kan på sikt påverka effektiviteten. Genom att gå in på soundab.se kan du få mer information kring ljuddämpning på kontor. Med rätt ljuddämpning är det möjligt att skapa arbetsro och komfort vilket ger gladare medarbetare som jobbar bättre.

Ljudabsorbenter reducerar ljudet på kontoret

I ett öppet kontorslandskap är det oftast kollegors samtal och prat som är den största ljudboven. Samtals ljud kan gå rakt igenom hjärnorna på medarbetarna och distrahera. Ju högre samtalsljudet är desto mer distraktion. Ljud kan även bidra till trötthet. Genom att ha ett tjockt akustiktak kan ljud dämpas i kontorslandskap. I ett arbetsrum kan det vara bra att använda ljudabsorbenter. Det är möjligt att hänga ljudabsorbenter på väggen som då reducerar ljudreflexer. Ljudabsorbenter finns i flera olika utföranden.

Belysning och bra kontorsmöbler bidrar till en bra arbetsmiljö

För att få ett ergonomiskt kontor är möblerna viktiga. Att kontorsstolen och skrivbordet är anpassat för att medarbetaren ska kunna sitta på ett korrekt sätt är avgörande för att kunna undvika skador och värk i muskler och leder. Höj- och sänkbara skrivbord är ett bra alternativ. Då kan personalen både stå och sitta. Genom att variera arbetsställning kan förslitningsskador och annat undvikas. Ljuset är lika viktigt som ljudet att tänka på. Att det finns dagsljus i lokalen och bra belysning både i taket och på skrivborden är av största vikt.