Kvinnor tvekar inför att starta eget

Efter några år av hög företagsamhet i Sverige dyker nu siffrorna nedåt avseende nystartade företag. Det är företrädesvis kvinnor som väljer att inte starta eget och utvecklingen är minst sagt nedslående. Många tycker att det beror på att det helt enkelt är för knepigt. Regeringen har tillsatt en utredning som ska undersöka hur man kan komma till bukt med problemet.

Är det knepigt att starta eget? Bristen på trygghet är det som många anser sitta i vägen för en start-up. Att vara egenföretagare innebär exempelvis inte sällan att semestrar uteblir eller kortas ned och att man tar ut färre, eller inga, sjukdagar. Dessutom finns det alltid en överhängande risk för att företaget inte ska gå så bra som grundaren hoppats på och framförallt kvinnor känner en rädsla för att misslyckas.

Nu visar en forskningsrapport från GEM 2018 att intresset för att starta eget har sjunkit bland kvinnor. Enligt nationalekonomiprofessorn Pontus Braunerhjelm så beror detta helt och hållet på att det är valår och att den politiska miljön har varit mycket negativ kring just företagande, där det bland annat har talats om åtstramningar. Sådant får många blivande entreprenörer att dra öronen åt sig.

Regeringen har glädjande nog svarat på de olycksbådande siffrorna om det sjunkande entreprenörskapet bland kvinnor och 21 juni 2018 meddelade de att de tillsätter en utredning av socialförsäkringssystemet för företagare. Tanken med denna utredning är att den ska ge entreprenörer samma trygghet som anställda, så att fler vågar starta eget. Det är bland annat otryggheten kring att skaffa barn som får kvinnor att skjuta upp idéerna på att starta eget.

Tips för att starta eget

Vid en titt på statistiken under en längre period kan det dock ses att företagande och viljan att starta eget har klättrat uppåt under de senaste 5 – 10 åren. För bara några år sedan låg antalet nystartade företag runt 63.000 per år medan det idag är över 70.000 nystartade företag per år i Sverige.

Erfarna företagare kan ge massvis av tips om du funderar på att starta eget och här är en handfull av dem:

  • Gör en tydlig affärsplan
  • Undersök marknaden för just din idé
  • Våga fråga om hjälp
  • Ha någon att bolla idéer med
  • Gör en detaljerad budget

Ju djupare analyser du gör och ju mer du planerar inför ditt företagande, desto större är chansen att du kan föra ditt företag i den riktningen som du önskar. Se dock till att du inte fastnar på planeringsstadiet och därmed aldrig kommer till skott att starta eget.