Gör en oberoende revision och ta reda på hur företaget mår

En oberoende revision är av största vikt för att kontrollera företagets siffror. En revision ska ske av en oberoende revisor och ska ske enligt en god revisionssed för att få fram korrekt information. Du får full koll på hur företaget verkligen mår och kan öka förtroendet hos dina kunder.

 

Revision handlar om att låta en oberoende revisor titta på bolaget redovisning. Skatteverket kan ta ett beslut om att en revision ska utföras för att de ska få en djupare inblick i företagets redovisning och kontrollera att allt på företaget går rätt till.

 

”Det är viktigt att verifiera bolagets årsredovisning med en högkvalitativ extern revision.” Klicka här för att läsa mer om revision hos Grant Thornton.

 

Vad är revision?

revisiEn revision är en kontroll av företagets årsredovisning och den består av flera olika delar. De olika faserna är planering av uppdrag, löpande granskning internt, bokslutsgranskning och granskning av årsredovisning. Några av anledningarna till att det är en bra idé att utföra en revision är för att se till att årsredovisningen inte innehåller några fel, se till att momsregistreringen är rätt, se till att sociala avgifter redovisas i enlighet med företagets räkenskaper. En oberoende revisor kan kontrollera att allt med företagets redovisning går rätt till och framförallt se till att företaget gör rätt framöver. Detta görs även för att undvika korruption och liknande hos företag och som alla större företag, även kommunala bör göra. Har du ett företag är det bra att ta in en revisor i slutet av företagsåret för att få nya ögon som kolla på redovisningen.