Satsa på nyckelfria lösningar i verksamheten

Allt fler företag väljer nyckelfria lösningar med tanke på alla fördelar som finns i att minska mängden nycklar som är i omlopp. Den nya trenden är en del i samhällets ökade digitalisering, som ökar säkerheten och förbättrar verksamheten för många. Moderna lösningar ger en bättre kontroll över företagets alla verksamhetsdetaljer och kan spara både tid och pengar.

Nyckelskåp från Creone.com gör det enkelt för dig att bestämma vilka i personalen som ska kunna komma åt och använda nycklar eller luckor i skåpet. Du har också möjlighet att välja olika serier som ger dig extra hög kontroll över informationen och historiken kopplad till varje lucka samt nyckel. Med ett praktiskt administrationsverktyg kan nycklarna hanteras med mycket hög precision, oavsett var du befinner dig i förhållande till verksamheten.

Snabb teknisk utveckling

Close,Up,Of,Woman,Locking,Entrance,Door,With,A,Key.På det tekniska området sker utvecklingen snabbt och nya lösningar används inom en rad olika branscher, som digitala företag och äldreomsorgen. Trygghetslarmen blir allt mer digitala, hemtjänsten har börjat använda nyckelfria funktioner i stället för fysiska nycklar och en del hemtjänstbesök kan börja ersättas av kontakt via surfplatta eller TV. Skövde kommun har blivit belönade med priset “Årets breddinförande” tack vare deras införande av digital nyckelhantering inom kommunens hemtjänst. Den digitala nyckelhanteringen infördes redan år 2018 och har kunnat förbättra säkerheten för de boende.

Satsa på verklig digitalisering

Inom den senaste forskningen går det att se att en effektiv digitalisering också innebär verksamhetsutveckling. Digitala lösningar användas för att förbättra företagets befintliga möjligheter vilket innebär automatisering, men också att företaget söker nya möjligheter. Detta innebär att de ägnar sig åt innovation. Att exempelvis använda sig av Zoom för möten ger en anpassning till distansarbete, men ger inte någon större arbetsutveckling och därför inte någon verklig digitalisering. En reell verksamhetsutveckling skulle enligt Johan Magnusson som är professor vid Göteborgs Universitet kunna leda till att företagen verkligen lyckas med sin digitalisering.